Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 69/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh