Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 113/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Thống kê huyện Tây Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Thống kê tỉnh Bình Định năm 2017