Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 141/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng thị xã An Nhơn lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022)