Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 140/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Công nhận kết quả bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Vân Canh, nhiệm kỳ 2015 - 2020