Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 155/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định từ năm 2016 đến năm 2017