Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 148/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00-Km18+500 theo hình thực hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)