Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 500/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-02-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Về tổ chức và hoạt động Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định