Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 506/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-02-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018