Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 511/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-02-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè sông Gò Chàm (đoạn nối tiếp), khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng