Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 491/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-02-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phân khai vốn bảo trì đường bộ từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2018