Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 495/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-02-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020