Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 884/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-03-2018
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thanh lý rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng năm 2017 của BQL Rừng phòng hộ Phù Mỹ