Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 880/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Phương án sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công hạng mục Tràn xả lũ số 2 thuộc gói thầu số 06 (WB5/GW-BĐ/XL1), Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn