Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 882/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018