Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 31/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 22-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh