Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 909/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt quyết toán năm 2017 và dự toán năm 2018 phần kinh phí để lại phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải