Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 900/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thanh lý rừng trồng phòng hộ chuyển đổi sản xuất bàn giao cho địa phương quản lý của BQL Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh