Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 971/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 tại tỉnh Bình Định