Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 967/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh