Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1413/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định