Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1358/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Giao đất cho UBND xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn để xây dựng Nhà văn hóa thôn Hòa Đông