Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1285/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-04-2018
Hình thức văn bản: Thông tư  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.630, đoạn Km14+660 – Km16+360