Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1288/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT.639 (đường ven biển), đoạn Km62+800 – Km64+700 và Km70+800 – Km77+050