Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1260/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017-2018