Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1226/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa Tuyến ĐT.634 (Hòa Hội – Hội Sơn), đoạn Km5+00-Km13+500.