Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1219/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A, Khu B)