Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1179/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh