Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1162/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phân bổ chỉ tiêu tạo việc làm năm 2018 từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội