Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1154/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Phi Long
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch triển khai Phàn mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định