Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1089/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Khen thương về thành tích công tác thực hiện Pháp lệnh bảo vệ an ninh quốc phòng và khu quân sự