Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1048/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030