Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1043/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Bổ sung thành viên Hội đồng bồi thường, GPMB và tái định cư để GPMB các dự án do ban GPMB tỉnh thực hiện