Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1061/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-04-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh