Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1024/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-03-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Kiện toàn và cấp thẻ kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hoá, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh