Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1496/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2018