Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 68/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 07-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Định