Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1583/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019