Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1534/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Phi Long
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018 Dự án: Đầu tư nâng cấp HTKT và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Tiểu DA: Đầu tư và nâng cấp TTB công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Hạng mục: Đầu tư TTB CNTT để phục vụ và triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các CQNN cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật.....