Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1535/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phân bổ chi tiết các dự án năm 2018 từ Quỹ Phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển Quỹ đất