Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1546/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh