Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1743/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-05-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2018 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên địa bàn huyện Phù Cát