Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2120/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để phục vụ công tác GPMB các dự án, công trình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện