Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2078/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đường trục khu kinh tế nối dài đoạn km4+00-Km18+500