Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2082/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh đơn vị tiếp nhận kinh phí tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh