Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão tỉnh Bình Định