Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2065/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT639 (đường ven biển); đoạn Km62+800-Km64+700 và Km00+800-Km77+050; Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định