Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2066/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-06-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến ĐT 638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km103+800-Km106+940, Km107+240-Km111+248 và Xây dựng rãnh thoát nước tuyến ĐT638 đoạn Km98+200-Km118+575; Địa điểm xây dựng: tỉnh Bình Định