Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2385/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-07-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thay thế thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020