Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2361/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-07-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thay đổi thành viên Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Cụm công nghiệp Phú An