Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2371/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-07-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Thay thế và cấp Thẻ thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh